3A Corporation, publisher of Minna no Nihongo, the leading text in Japanese language education. 3A Corporation on line Realizing aborderless societhy through cultural exchange

3A Corporation Online Japanese Language Texts

Tổng hợp từ vựng N2
新完全マスター単語 日本語能力試験N2

SKMTN2icon

Android app on Google Play
Với ứng dụng này bạn có thể đọc và nghe các từ vựng trong cuốn giáo trình “新完全マスター単語日本語能力試験N2重要2200語”.

Nội dung chính
I 単語
Ghi nhớ 2200 từ được sắp xếp và phân loại theo từ loại. Mỗi phần sẽ có khoảng 25 từ. Khi nhấn vào nút “âm thanh” học viên có thể lắng nghe cách phát âm của từ.

II ✓単語
Chúng tôi sẽ liệt kê những từ vựng vẫn chưa được tích ✓ vào ô vuông check ở trên màn hình của phần “I 単語”. Học viên có thể kiểm tra lại những từ vựng mà mình chưa nhớ.

III 読んでみよう
Có 16 bài đọc, mỗi bài đọc khoảng 500 chữ. Học viên có thể vừa lắng nghe vừa đọc.

IV 設定
・“ふりがな ON/OFF” … Bạn có thể cố định việc có hay không biểu thị phiên âm hiragana khi khởi động ứng dụng hay khi chuyển màn hình.
・“音声自動再生 ON/OFF” … Nếu chọn ON, khi hiển thị từ vựng hoặc bài văn ứng dụng sẽ tự động lặp lại phát âm.
・ “✓単語 RESET” … Đưa các ô vuông check của các từ vựng về cài đặt ban đầu.amazon

Our 2018 English Language Catalogue is now available. To order a free copy, please go to the 'Contact Us' page via the top bar.

kanjitokotoba_3kyu

Click here to see how the kanji and kanji words in 3-kyuhen Reibun de Manabu Kanji to Kotoba (Studying Kanji and Kanji Words Through Examples: Level 3) are written.

write_now

To have a look at our new interactive Write Now! kanji online page, and to see how the kanji characters are actually written, click on the book cover.

minna

Thinking of using Minna no Nihongo, but not sure how it works? Are you a non-native speaker teacher using Minna no Nihongo and interested in getting teacher feedback in English? Click on the link above to download leaflets/articles on the series. We will be adding more leaflets/articles over time.

Here you will find a link to a series of seminars on how to use selected 3A textbooks practically and effectively in the classroom. (Please note that as this is for Japanese language teachers, it is written in Japanese.)