3A Corporation, publisher of Minna no Nihongo, the leading text in Japanese language education. 3A Corporation on line Realizing aborderless societhy through cultural exchange

Search Japanese

3A Corporation Online Japanese Language Texts

minna_no_nihongo

Në përdorim anembanë botës
‘Minna no Nihongo’..... japonisht për të gjithë

Pse të studiojmë me ‘Minna no Nihongo’?

Përkthime në dispozicion për 24 gjuhë

Jo vetëm studimin e gjuhës japoneze por edhe kulturën dhe zakonet japoneze

Krijimi i modeleve të leksikut dhe fjalive hap pas hapi përvetësimi i katër shkathtësive të nevojshme për gjuhën japoneze

3A Corporation

Duke filluar me synimin për krijimin e një rrjeti që do të lidhte tri regjionet e Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine, Korporata 3A tashmë ka grumbulluar më shumë se 40 vjet njohuri dhe përvojë në fushën e gjuhës japoneze. Me punën e saj për përfshirjen e Evropës, Amerikës Veriore dhe Australisë, ajo tani ka krijuar një rrjet mbarë botëror të gjuhës japoneze.